Groepspraktijk

Onze groepspraktijk is een vast onderdeel van de Interactie-Academie. Het bestaat uit vier pijlers. Zo kan iedereen die een vraag heeft naar Psychotherapie of naar Bemiddeling bij familiale of sociale conflicten een beroep op ons doen. Ook voor Coaching rond werkmoeilijkheden kan men in ons centrum terecht. Daarnaast bestaat voor professionals de mogelijkheid om bij onze groepspraktijk Supervisie, consultatie en leertherapie aan te vragen. Wij bieden geen crisishulp.

De groepspraktijk is omwille van vakantie gesloten van 14 juli tot en met 20 augustus. Vanaf 21 augustus kan u terug aanmelden tussen 9 en 10 uur.

 

Een eerste contact

 

U kunt ons via mail of telefonisch contacteren.

 

Mail:  groepspraktijk@iaac.eu

Telefoon:  0491/06 08 06 (op maandag tussen 9 en 10 u. of op donderdag tussen 16 en 17 u.)

 

Als de aanmelding gebeurt via mail wordt uw vraag gelezen door de teamleider, die de verdere behartiging van uw vraag organiseert. De teamleider of een van de medewerkers zal binnen een week contact met u opnemen als er aanvullende informatie nodig is.

Een telefonisch aanmelding kan elke maandag tussen 9 en 10 uur en elke donderdag tussen 16 en 17 uur; één van de psychotherapeuten staat u dan te woord en er volgt een korte verkenning (telefonisch of per mail) van uw vraag en de dringendheid daarvan. We noteren uw gegevens (naam, adres, leeftijd, gezinssituatie, werkgegevens en eventuele verwijzer). We schatten met behulp van deze informatie in of u bij ons aan het goede adres bent.

 

Teambespreking

 

Vervolgens wordt uw vraag in ons team besproken, met als doel een afweging te maken en een voorstel te formuleren over welke hulp het meest aangewezen is. Daarnaast overleggen we welke therapeut, bemiddelaar, coach of supervisor met u of met jullie zou kunnen werken en op welke termijn gesprekken zouden kunnen starten.

Mocht de gewenste deskundigheid of vrije ruimte in de agenda niet in ons team beschikbaar zijn, dan dragen wij zorg voor een gepaste doorverwijzing.

 

Verder contact en afspraken

 

Na de teambespreking krijgt u de reflecties en het aanbod (wie kan wanneer met jullie werken) van het team te horen.

Bent u akkoord en wilt u met ons verder werken, dan worden concrete afspraken gemaakt met de therapeut, bemiddelaar, coach of supervisor in kwestie.

Alle gesprekken gaan door op de Interactie-Academie, in de Van Schoonbekestraat 33 te Antwerpen, en dit tijdens de week. De groepspraktijk wordt niet gesubsidieerd.

 

De tarieven voor therapie variëren afhankelijk van uw netto maandinkomen. De vaststelling van dit tarief vindt plaats op basis van vertrouwen. U geeft aan wat uw maandinkomen is waarna de uurprijs wordt bepaald.

 

individuele therapie - sociaal tarief 25,- per uur  
therapie kinderen - jongeren, terugbetaling ziekenfondsen, minimumbedrag 50 ongeacht de setting
individuele therapie, inkomen tot 1500  40  
individuele therapie, inkomen 1501-2000 50  
individuele therapie, inkomen 2001-2999 65  
individuele therapie, inkomen > 3000 75  
paar/gezin, gezamenlijk inkomen tot 1500 40  
paar/gezin, gezamenlijk inkomen 1501-2400 50  
paar/gezin, gezamenlijk inkomen 2401-2999 60  
paar/gezin, gezamenlijk inkomen > 3000 70  
individuele coaching, zelf betalen 72 incl. btw  
individuele coaching, werkgever betaalt 109 incl. btw  
individuele supervisie, zelf betalen 59  
individuele supervisie, werkgever betaalt 99  
groepssupervisie (per persoon) 35 minimum van 4 personen
individuele leertherapie 99  

bemiddeling

dossierkosten bemiddeling

50

25

 
procesbegeleiding volgens offerte  

 

Het team bestaat uit gekwalificeerde psychotherapeuten, supervisoren, coaches en bemiddelaars. Zij hebben als basisopleiding psycholoog, orthopedagoog of maatschappelijk werker en zijn allen geschoold tot systeemtheoretisch psychotherapeut.

 

In het team wordt gewerkt met een systeemtheoretische visie. Dit betekent ondermeer dat we altijd nieuwsgierig zijn naar hoe mensen verbonden zijn met hun omgeving.  We vertrouwen op het idee dat een begrip van interacties tussen mensen en hun omgeving, mensen steunt in hun omgang met problemen. Om die reden zullen we mensen altijd uitnodigen om deze interacties onder de loep te nemen.