Onze visie

In onze groepspraktijk vertrekken we van het systeemtheoretisch gedachtengoed. Dit betekent onder meer dat we geïnteresseerd zijn in de relaties van mensen en de verschillende contexten waarin zij zich bewegen. We zijn er namelijk van overtuigd dat veel factoren meespelen in het ontstaan, handhaven en veranderen van moeilijkheden. Om die reden zullen we mensen altijd uitnodigen om verschillende invloeden onder de loep te nemen en te onderzoeken welke steunend of storend zijn.

 

We streven daarbij naar een samenwerkingsgerichte werkrelatie, waarbij nieuwsgierigheid, tolerantie en respect voor verschil leidende principes zijn. We zijn ons bewust dat wij als therapeut, bemiddelaar, coach of counselor een gast zijn in de leefwereld van onze cliënten. Wij nemen het niet ‘over’, maar pogen het eigen vermogen om te gaan met moeilijkheden en spanningsvelden te versterken. We hebben daarbij niet alleen aandacht voor problemen, maar ook voor veerkracht en steunbronnen van cliënten. We proberen in onze interventies lineaire oorzaak-gevolg analyses te vermijden en oog te hebben voor wat cliënten vooruithelpt.

 

Samenwerking met andere professionals of relevante betrokkenen wordt door ons team belangrijk gevonden. Het betrekken van anderen gebeurt altijd in overleg met onze cliënten.

 

Onze werkwijze

Werkvormen

In onze groepspraktijk hanteren we verschillende werkvormen op maat van de vragen, mogelijkheden en problemen van cliënten, namelijk:

  • Coaching & Counseling
  • Therapie
  • Bemiddeling
  • Supervisie

Onze coaching- & counselingpraktijk richt zich op vragen die werkgerelateerd zijn, gaan over relationele of seksuele moeilijkheden, levensvraagstukken, opvoedingsvragen of andere psychosociale kwesties.

 

We onderscheiden de coaching- & counselingspraktijk van therapie waarbij het psychisch lijden sterk op de voorgrond staat en er ook vaak sprake is van een diagnose. Ook als er sprake is van ernstige relationele en gezinsproblemen kan therapie zinvol zijn. We zien in onze therapeutische praktijk mensen - jong en oud - individueel en hebben gesprekken met paren, ouders, met het hele gezin en/of andere relevante betrokkenen. We bespreken altijd wat een zinvolle en werkbare gespreksconstellatie is en wat daarvan de mogelijke doelstellingen zijn.

 

Onze bemiddelingspraktijk is met name gericht op ernstige en vastgelopen conflicten in de familiale of werksfeer. Dat kunnen conflicten en breuken zijn in de brede familie, of hoog conflicten tussen ouders na scheiding waar de rechtbank bij betrokken kan zijn. Ook bemiddelen we bij conflicten tussen een of meerdere collega’s of tussen een medewerker en leidinggevende, vaak met ziekte of uitval van een of beide partijen tot gevolg. 

 

Op al deze domeinen wordt ook supervisie aan professionals gegeven.  

 

Anderstaligen

In onze groepspraktijk werken een aantal therapeuten die therapie, coaching & counseling of bemiddeling kunnen geven in een andere taal dan Nederlands. De talen die gesproken worden zijn Engels, Frans, Hebreeuws en Duits. Via Ons team vindt u bij de namen van teamleden de taal waarin zij kunnen werken.

 

Procedure

U meldt zich aan via de website door een vraag te stellen aan een van onze hulpverleners. Informatie over alle teamleden vindt u onder Ons team in de balk hierboven.

 

U kiest welke werkvorm het best bij uw vraag aansluit (zie onder Ons aanbod). Bijvoorbeeld individuele therapie, ouderbegeleiding of coaching. Vervolgens kijkt u welke hulpverlener werkt op de dagen die voor u mogelijk zijn. U klikt op aanmelden en verstuurt het ingevulde aanmeldformulier. Deze informatie wordt versleuteld, zodat uw privacy gewaarborgd blijft De hulpverlener neemt snel contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Wanneer uw vraag niet helemaal past bij zijn of haar expertise zal de hulpverlener een doorverwijzing voorstellen. 

 

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak afzegt, doet u dat minstens 24 uur van tevoren of - nog liever - langer voordien. Zo blijft het voor de hulpverlener mogelijk om andere afspraken in te plannen op de vrijgekomen tijd. Afspraken die niet worden afgezegd, worden verrekend.