Interactie-Academie

De Interactie-Academie is gespecialiseerd in systeemtheorie, communicatie en verhoudingen tussen mensen. Vanuit deze expertise organiseren wij een rijk aanbod aan geaccrediteerde cursussen en opleidingen. U bent van harte welkom in Antwerpen maar ook in Utrecht!

Organisaties vragen vaak om opleiding op maat. Wij krijgen wekelijks vragen om teams te begeleidingen, workshops te geven of complete leertrajecten in de steigers te zetten. Heeft u ook een vraag?

We zitten nooit stil dus er is altijd nieuws!

Het Systeemtheoretisch Bulletin is het tijdschrift voor systeemtheoretische praktijk en verschijnt driemaal per jaar.

Samenspraak is een ont-moetingsplaats en forum voor mensen die hun denken laten inspireren door de systeemtheorie.

Aan te raden boeken en methodieken..

Zoekt u ondersteuning in de vorm van therapie, coaching of bemiddeling? Wij kunnen u mogelijk van dienst zijn. Ook voor supervisie en leertherapeutische trajecten kunt u contact opnemen met ons.

De Interactie-Academie zet zich in voor de verbinding tussen wetenschap, systeemtheorie en praktijk. We informeren u graag over onze onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden met universiteiten en hoge scholen.