Incompany

Uw organisatie is uniek. De oplossing voor uw organisatie- en samenwerkingsvraagstukken is dat ook. De Interactie-Academie helpt u graag met het vinden van een passend antwoord voor uw vraag, aansluitend op uw situatie en wensen. Neem contact op met onze adviseurs via incompany@iaac.eu.

 

 

Gericht op úw praktijk

Binnen ons gehele aanbod verbinden we systeemtheorie met wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Bij een procesbegeleiding, implementatie of maatwerkprogramma gaan we daarin nog een stapje verder: ze zijn volledig op úw praktijk gericht. Onze procesbegeleiders, supervisors en opleiders, die wij samen met u selecteren, weten wat er speelt in uw sector. Zij brengen hun kennis en kunde in zodat deze optimaal kan worden benut en toegepast binnen uw organisatie.

Met kennis van zaken

Onze procesbegeleiders, supervisors of opleiders hebben ruime ervaring in het werkveld en staan steeds ook zelf in de praktijk. Zij hebben zodoende een goed zicht op wat er in uw sector speelt en verbinden systeemtheorie met wetenschappelijke inzichten, gericht op uw praktijk.

Partnership

We onderscheiden ons door ons vermogen om zowel op compacte, kleine vragen als op grote, langdurige of complexe vragen een passend antwoord te vinden.

De Interactie-Academie wordt mede daardoor voor steeds meer organisaties een samenwerkingspartner die proactief meedenkt over organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. We vinden deze tendens waardevol: het maakt ons aanbod nog beter afgestemd en effectiever. Onze samenwerkingspartners voelen zich zo optimaal gesteund in hun zoektocht naar effectieve oplossingen voor deskundigheids- en organisatieontwikkeling.

Maatwerkprojecten doorlopen over het algemeen de volgende stappen:

 

Een vraag start met een algemene overeenstemming. We stellen ook een geschikte procesbegeleider, supervisor of opleider aan u voor, waarmee u de inhoudelijke invulling van het project verder vorm kunt geven. Via een offerte vooraf of na een inhoudelijke verkenning krijgt u zicht op onze mogelijkheden en voorwaarden.

In deze fase nemen we samen de tijd om doelen te verhelderen en verwachtingen uit te spreken. We denken creatief met u na welk aanbod en tijdspad gepast is: procesbegeleiding, supervisie, groepscoaching, teambuilding, implementatieprocessen of combinaties hiervan met opleidingsvragen, zijn bespreekbaar. We onderzoeken graag het voor u meest waardevolle traject en effectieve tijdspad.

Een helder beeld van de kosten en tevreden over de inhoudelijke en praktische afspraken? Aan de slag!

Een inhoudelijk akkoord brengt ons bij het concrete werk. Wij gaan voor u aan de slag en geven het traject vorm volgens afspraak. U mag gerust zijn: onze inhoudelijke ervaring en expertise zorgt voor nieuwe praktijkgerichte inzichten en/of vaardigheden, en helpt bij het vinden van antwoorden op uw vragen binnen een overzichtelijke tijdsspanne.

Na afloop, maar ook tijdens het lopende project, vragen we naar feedback. We zijn benieuwd naar de effecten van het traject en zijn steeds op zoek naar optimalisatie van de samenwerking.

Neem gerust contact met ons op voor een eerste verkenning van uw vraag.  

Incompany@iaac.eu