Wetenschap

De Interactie-Academie spant zich in voor een inhoudelijk stevige verbinding tussen wetenschap - systeemtheorie - praktijk. Dit is terug te zien in samenwerkingsverbanden met Universiteiten, een hoog gehalte aan wetenschappelijke elementen in ons opleidingsaanbod en het faciliteren van de verbinding tussen praktijk en onderzoek.

In samenwerking met Prof. Dr. Peter Kuppens start in 2017 het onderzoek "Optreden en effectiviteit van emotionele processen in systeemtherapeutische interventies ".

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Faes.

De Interactie-Academie heeft een officiële samenwerking met IPSY UCL (Institut de Reserche en Sciences Psychologiques Université Catholique de Louvain).  

 

Als onderdeel van deze samenwerking wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd rondom de kwaliteit van de therapeutische relatie als belangrijke voorspeller voor het resultaat van therapie. De instrumenten om deze kwaliteit te monitoren zijn doorgaans vooral gebaseerd op een individuele therapiesetting, waarbij de cliënt feedback geeft op de sessies.

 

Voor systeemtherapeuten zijn deze feedbackinstrumenten bruikbaar, maar helaas ook onvoldoende. Immers, voor het monitoren van de kwaliteit van de therapeutische relatie in een gezinstherapie is het noodzakelijk dat ook de interafhankelijkheid van de verschillende therapeutische relaties in een gezinstherapeutische setting mee in rekening wordt gebracht. Concreet betekent dit dat de kwaliteit van de therapeutische relatie voor gezinslid A ook afhankelijk is van de kwaliteit van de therapeutische relatie voor gezinslid B (en vice versa), van de onderlinge relatie tussen A en B, en van de andere gezinsrelaties.

 

Om dit hiaat op te vullen, organiseren we dit onderzoek met de bedoeling een meetinstrument te ontwikkelen dat de kwaliteit van de therapeutische relaties in een gezinstherapie kan monitoren rekening houdende met de interafhankelijkheid van de
verschillende therapeutische relaties.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Reijmers.

Als onderdeel van de samenwerking tussen de Interactie-Academie en IPSY UCL (Institut de Reserche en Sciences Psychologiques Université Catholique de Louvain) vindt er in 2017 nog een tweede onderzoek plaats.  

 

Onderzoek van een narratief gezinstherapeutisch model voor depressieve adolescenten

 

Steeds meer jongeren kampen met ernstige depressieve gevoelens en gedachten. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wanneer mensen hevige emoties hebben, ze deze emoties willen delen met anderen. Mensen construeren narratieven om hun emoties met anderen te delen. De theorie die hieromtrent  wetenschappelijk ontwikkeld werd, is de “Social Sharing of Emotion” van Bernard Rimé. Gebaseerd op deze theorie en klinische praktijk werd een gezinstherapeutisch model ontwikkeld. De doelstelling van het onderzoek is de bruikbaarheid en doeltreffendheid van dit model te onderzoeken. Methodisch zal dit onderzoek zich vooral focussen op casestudies, zowel kwantitatief als kwalitatief.

 

De wetenschappelijke adviesraad heeft als doel consultatie en reflectie te bieden bij de activiteiten van de Interactie-Academie op het kruispunt van wetenschap en systemische praktijk. De leden van dit orgaan zijn verankerd binnen het belgische en nederlandse universitaire landschap. Vanuit hun expertise delen zij met de Interactie-Academie een bijzondere interesse: de invloed van tussenmenselijke processen.