Nieuws

Bij de schrijver op bezoek!

Vier avonden per jaar ontmoet je de auteur van een boeiend en relevant artikel. Online, thuis, vanuit je zetel of werkkamer, beluister je wat deze auteur aanzette tot schrijven, wat diens hoop of ambitie was en hoe dit gelinkt is aan het werkveld. Een interviewer zorgt ervoor dat de belangrijkste ingangen, ideeën of principes aan bod komen en stimuleert het gesprek met de deelnemers. Samen reflecteer je over toepassingen in je eigen werkpraktijk of organisatie. Er is voldoende ruimte voor al je vragen.

Na inschrijving krijg je het artikel toegestuurd en vragen we jou om het alvast door te nemen. We kijken er naar uit om je op het scherm te ontmoeten, voor een avond boordevol inspiratie.

Voor de eerste editie van dit initiatief belichten we ‘Settingsonderhandelingen in het mobiel werk - Navigeren tussen beweeglijkheid en houvast’, een veelzijdig artikel van Johanna Cockx. De auteur richt zich op outreachend en mobiel werk, een context die om grote flexibiliteit vraagt! Ze laat ons reflecteren over de onverwachte, verrassende en ongebruikelijke omstandigheden waarin hulpverleners samenwerken met volwassenen, kinderen en gezinnen. Hoe hou je koers? Hoe onderhandel je met wie je werkt? En hoe navigeer je als hulpverlener in de flexibele leefomgevingen van cliënten? De interviewer van dienst is Birgit Bongaerts, psycholoog met ruime ervaring in de psychiatrie. Wees welkom!

Avondlezing in Kortrijk: 'Ik weet het ook niet meer'

Over de moeizame zorgafstemming tussen hulpvrager en hulpverlener (en wat daarbij dan helpt!)

 

Een heldere vraag, een helder aanbod en een vlot lopend proces: als het zo eenvoudig maar was. In complexe hulpverleningstrajecten hebben we te maken met verschuivende zorgbehoeftes, mensen die geen heldere hulpvraag kunnen formuleren of hulpverleningsdoelen waar we maar niet aan kunnen vasthouden. Als professionals zoeken we naar dialoog en afstemming, maar wat als we mensen daarbij overschatten of net enorm frustreren? Wat als we de rode draad niet meer vinden?

 

In deze avondlezing reflecteren we over de ingrediënten die bijdragen aan een gezond en dynamisch afstemmings- en hulpverleningsproces. Ik neem jullie mee in een visie op maatwerk, zonder de hulpverleningsdoelen uit het oog te verliezen. Je gaat met nieuwe ideeën, concrete aanknopingspunten en frisse moed weer naar huis.

Uitdagende vragen bij de eerste 1000 dagen

De voorbije jaren zijn ‘de eerste 1000 dagen’ een echt begrip geworden. Beleidsmakers, opiniemakers en organisaties: allen hebben ze er aandacht voor! Steeds meer raken we vertrouwd met het inzicht dat er zich, vanaf de conceptie tot ruwweg het tweede levensjaar, van alles voltrekt in en rond het lichaampje van een kind. Van de hersen- tot de sociale en emotionele ontwikkeling: wat er (niet) gebeurt tijdens de eerste levensfase kan de gezondheid en het welzijn van iemand op latere leeftijd sterk beïnvloeden.

Maar samen met de interesse komt ook de polemiek. Is het discours rond vroegkinderlijke zorg een helder betoog over hoe de start voor jonge kinderen en hun families er hoort uit te zien, of komen we in een vervreemdend opbod terecht? Moeten ouders zich vooral zélf aangesproken voelen over wat hen te doen staat, of hebben we oog voor de risico’s van maatschappelijke ongelijkheid? Is de impact van ‘het begin’ een goede voorspeller voor ‘de toekomst’, of leidt determinisme tot druk en tunnelvisie?

Als pedagogen geloven Philippe Noens en Stefan Ramaekers in het publieke debat. Ze vroegen daarom aan academici en professionals vanuit verschillende achtergronden en engagementen wat er volgens hen op het spel staat en werkten samen met de Interactie-Academie een bijzondere editie uit van het Systeemtheoretisch Bulletin. Op het seminarie van 26 april wordt dit ‘Strijdschrift’ aan u voorgesteld. Het wordt ongetwijfeld een namiddag van wikken en wegen, met bezorgdheden, knooppunten en boeiende aanbevelingen!