Inschrijvingsvoorwaarden

 

ALGEMENE INFORMATIE

Hoe inschrijven?

Voor opleidingen, webinars, inspiratiedagen, cursussen en workshops kan u zich inschrijven door het inschrijvingsformulier op deze website in te vullen. U vindt het formulier door onderaan bij iedere opleiding, inspiratiedag, cursus en workshop op de begindatum te klikken.

Wie inschrijft, verklaart zich akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor webinars, inspiratiedagen, cursussen en workshops bestaan er geen toelatingsvoorwaarden. Toch is het nuttig om bij de beschrijving van de cursus even na te gaan voor wie de cursus bedoeld is.

Voor opleidingen zijn de toelatingsvoorwaarden beschreven in de uitgebreide folder, die u kan downloaden via www.Interactie-Academie.be op de pagina van de betrefffende opleiding.

 

Cateringservice

Bij alle cursussen wordt tijdens de pauze koffie, thee, water en fruit voorzien en 's middags koude schotel of broodjes. De catering is in al onze cursusprijzen inbegrepen.

 

Offline en online aanbod

Wij hebben een offline en online aanbod. U vindt op de website hierover de nodige informatie.

Wanneer de situatie het vereist en zolang dit noodzakelijk is, staat de Interactie-Academie garant voor een evenwaardig en kwaliteitsvol online alternatief voor de bijeenkomsten met fysieke aanwezigheid.

De cateringbijdrage wordt in geval van online werken gebruikt voor de extra IT kosten die met digitale werkvormen gepaard gaan.

 

Spelregels bij online programma's

Na inschrijven krijgt men een link en een uitleg over de wijze waarop men kan inloggen. Iedere link is individueel, dat wil zeggen dat deze enkel bedoeld is voor degene die heeft ingeschreven. Het is niet toegestaan om het online programma te bekijken in groep of teamverband. Al onze online programma’s zijn interactief en zijn geaccrediteerd door specifieke kwaliteitsregisters. Van deelnemers wordt dan ook verwacht dat ze actief participeren en niet anoniem (d.w.z. zonder camera op) de bijeenkomst volgen. Ook is het niet toegelaten om tijdens het online programma audio-opnames en foto’s (waaronder screenshots) te maken.

 

 

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Een inschrijving voor een webinar, inspiratiedag, cursus of workshop wordt door het secretariaat genoteerd na ontvangst van het inschrijvingsformulier. Wie inschrijft via onze website krijgt automatisch een inschrijvingsbevestiging. De factuur voor de volledige cursusbijdrage wordt standaard naar het thuisadres van de kandidaat gestuurd. Indien de factuur naar de werkgever moet, dient men de juiste facturatiegegevens op te geven bij inschrijving, liefst met vermelding van het e-mailadres van de juiste persoon of afdeling.

 

Inschrijving en deelname

Als u zich inschrijft, kunt u er tot op zekere hoogte van uitgaan dat deelname mogelijk zal zijn. Mocht deelname door omstandigheden niet kunnen (overtekening, ziekte van de cursusleider, te weinig kandidaten) dan wordt u daar persoonlijk van op de hoogte gebracht.
Wanneer de deelnemersgroep voor de inspiratiedag, cursus of workshop wordt samengesteld, ontvangt u een schriftelijke uitnodiging.

 

We bevelen u aan de data van de gekozen cursus vrij te houden tot u van ons bericht krijgt. Omdat inschrijvingen op verschillende tijdstippen binnenkomen, is het mogelijk dat u pas kort voor de start van de cursus een uitnodiging ontvangt.

 

Betalingsmodaliteiten

Het rekeningnummer van de Interactie-Academie, waarop alle bijdragen voor cursussen worden ingewacht, is BE87 0015 1180 2994 (BIC-code GEBABEBB).

 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering gebeurt steeds via mail naar secretariaat@iaac.eu.

 

Wanneer u zich na inschrijving voor een cursus of workshop afmeldt, blijft € 50 aan administratiekosten eigendom van de Interactie-Academie. Bij afzegging voor een webinar, inspiratiedag, seminarie of studiedag blijft € 20 aan administratiekosten eigendom van de Interactie-Academie.

 

Wanneer u binnen de twee weken vóór de start van de bijeenkomsten uw deelname afzegt, betaalt u de helft van de cursusprijs.

 

Bij afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging of bij afmelding minder dan een week vóór de start bent u de volledige bijdrage verschuldigd.

 

Wanneer door overmacht het programma geheel of gedeeltelijk online moet worden gegeven, gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden en betalingsmodaliteiten.

 

Bij afwezigheid of afmelding voor een van onze zomeravonden blijft het inschrijvingsgeld eigendom van de Interactie-Academie.

 

Voor alle langer durende opleidingen gelden specifieke inschrijvingsvoorwaarden. U vindt ze in de over elke opleiding apart beschikbare folder. Onze opleidingsfolders (pdf bestanden) kunt u downloaden via www.Interactie-Academie.be.

Wanneer een kandidaat zich na inschrijving terugtrekt, wordt het inschrijvingsgeld of voorschot niet terugbetaald.
Indien u niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en geen overleggesprek gehad heeft, blijft € 25 aan administratiekosten eigendom van de Interactie-Academie.

 

Indien een programma niet kan doorgaan door een beslissing van de Interactie-Academie, wordt het volledige door u betaald bedrag teruggestort.