Boeken

Bewegen tussen geweld, conflict & trauma

Kris Decraemer
2022

Geweld, trauma, conflict en lichamelijke reacties, het zijn
onderwerpen die nu actueler zijn dan ooit. Niet alleen in de
samenleving, maar ook in de hulpverlening waar men zoekt
naar effectieve interventies en wegen naar verandering.

Kris Decraemer benadert deze onderwerpen vanuit een visie
die schuurt tegen de bestaande hulpverleningskaders en breed
gedeelde vanzelfsprekendheden. Ze toont in deze essaybundel
hoe deze onderwerpen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn
en maakt telkens ruimte voor het begrijpen van individuele problemen en indringende ervaringen in hun sociale en relationele
inbedding. Vanuit een coherente visie reikt ze hulpverleners
manieren van werken aan die verandering mogelijk maken.


Klik hier om te bestellen

Complexe scheiding - Uit de maalstroom van conflict

Lieve Cottyn
2021

 

Er zijn ouders en kinderen die, samen met hun netwerken,
jaren na de scheiding nog in conflicten gevangen zitten. Hun
levenskwaliteit en onderlinge relaties worden hierdoor ernstig
geschaad. Over deze complexe scheidingen is nog niet veel
gepubliceerd, terwijl juist de hulp aan deze groep ouders en
kinderen gebaat is bij een uitgewerkte visie op wat er speelt en
kan veranderen. Dit boek is bedoeld voor hulpverleners, bemiddelaars en andere professionals die in hun werk met hoog conflict tussen ouders na scheiding op zoek zijn naar een helder kader en werkzame methoden.

 


Klik hier om te bestellen

Een ridder en zijn draken - Op weg met Toby, een pleegjongen

Sabine Vermeire

2019

 

(Pleeg)kinderen moeten zich vaak een weg banen in een wirwar van relaties en loyaliteiten met soms contradictorische verhalen over hun geschiedenis. Hun hechtingsrelaties en het gevoel van verbondenheid staan geregeld onder druk. Hoe je met pleegkinderen kortdurend en therapeutisch kan werken wordt in dit boekje inzichtelijk. Het is bedoeld voor iedereen die zoekt naar een manier om moeilijke thema’s op maat van kinderen te bespreken en daarbij relevante anderen te betrekken.

 


Klik hier om te bestellen

Wegen naar her-verbinding

Sabine Vermeire, Jasmina Sermijn (red.)

2017

 

In dit boek geven 29 hulpverleners en therapeuten uit België en Nederland een inkijk in hedendaagse narratieve, collaboratieve en dialogische hulpverleningspraktijken.
 

 


Klik hier om te bestellen

J-Eminem - Het dagboek van Jasper

Stein De Sterck

2012

 

Jasper heeft, zoals bijna alle 16-jarige kerels, een leuke groep vrienden, is doelman van de lokale voetbalploeg en stiekem verliefd op het lief van zijn beste vriend.

 


Klik hier om te bestellen

What's the problem? Adults/children turn problems inside out

Sabine Vermeire, Willem Beckers, Kris Decraemer, Mieke Faes (red.)

2015

 

Can I introduce to you: The stressmonster and The Eccentric!

The stressmonster appears at once. Mostly when Rosie (9 year) has lost something or when the quarrels at home become really problematic. It has real vampire teeth. So it can easily bite and produce stress.

Inspired by Michael White’s quote 'The problem is the problem, not the person', we together with children and adults externalised and visualised their problems and investigated what they mean to them. It became a multi-coloured collection of difficulties, worries, dilemmas an obstacles in clay, in drawings, cartoons and other creative outings.

Monsieur Anger, The tear monster, The black box, The invasive weed of addiction, The wall of ideals, Loss hurts and so many others came on our table.

Step by step, the knowledge, skills and wisdom that children and adults developed to deal with these problems became visible. We decided to bring together their creative externalisations in a small book as witnesses of their efforts and as an inspiration for social workers, teachers, psychologists and therapists, clients and all those who are curious.

Maybe you also have a problem that turns your life upside down or maybe you speak with clients whose life is dictated by problems… In that case, this book has your name written on it!

 


Klik hier om te bestellen

Grote kleine mensen problemen - Grote grote mensen problemen

Sabine Vermeire, Willem Beckers, Kris Decraemer, Mieke Faes (red.)

2015

 

Hoe zorg je dat een probleem het probleem wordt?

Cliënten, groot en klein, tonen de externalisaties en visualisaties van hun angsten, klachten en lijden.

 


Klik hier om te bestellen

Geplaatst! Xander - Instellingskind, Kopp-kind... en zoveel meer...

Sabine Vermeire

2015

 

Xander is elf als hij voor het eerst op gesprek komt. Soms barst hij los in een waterval van woorden, dan weer spreekt hij met horten en stoten, een enkele keer hult hij zich in stilzwijgen.

 


Klik hier om te bestellen

RUTH - Van niemands>kind naar allemans>kind

Ruth (dit is een pseudoniem)

2013

 

 

Het verhaal van Ruth confronteert de lezer met een reeks ingrijpende gebeurtenissen, een massa leed, geweld, miserie, armoede.

 

 


Klik hier om te bestellen

Methodieken

Trenziria methodiekdoos

Trenziria is een gespreksmethodiek die bedoeld is om op een gestructureerde en veilige manier met groepen te reflecteren over cultuur en migratie en de effecten hiervan op identiteit en omgangsvormen tussen mensen. Met behulp van visueel materiaal kunnen deelnemers spreken over migratie ervaringen, en over verschillen en overeenkomsten hier en ginds. Trenziria leidt tot minder gepolariseerde en rijke gesprekken die het samenleven en samenwerken bevorderen.

 


Klik hier om te bestellen

IPPS

De IPPS (InterPersoonlijke Perspectieven Schaal) is een krachtige online vragenlijst die een meerstemmige dialoog mogelijk maakt in gesprekken met mensen met burn-out(klachten). Het stelt je in staat om een tussenmenselijk veld van beïnvloedingen en uitwisselingen rondom waarden in beeld te krijgen. Hierdoor kan de cliënt meer in samenhangen denken én nieuwe interacties opzoeken buiten de gesprekskamer. Zo wordt de gesprekskamer niet langer het centrum van verandering, maar een katalysator tot verandering tussen cliënt en diens omgeving.  

 

 


Klik hier om te bestellen

Systeemtheoretisch Bulletin - Abonnement

Het Systeemtheoretisch Bulletin is het tijdschrift voor systeemtheoretische praktijk van de Interactie-Academie. Het verschijnt driemaal per jaar.


Klik hier om te bestellen