Bestel producten

Terug naar producten

Trenziria methodiekdoos

Deze methodiekdoos hoort bij de Training Trenziria, maar is ook apart verkrijgbaar.

Trenziria is een gespreksmethodiek die bedoeld is om op een gestructureerde en veilige manier met groepen te reflecteren over cultuur en migratie en de effecten hiervan op identiteit en omgangsvormen tussen mensen. Met behulp van visueel materiaal kunnen deelnemers spreken over migratie ervaringen, en over verschillen en overeenkomsten hier en ginds. Trenziria leidt tot minder gepolariseerde en rijke gesprekken die het samenleven en samenwerken bevorderen.

In deze eendaagse leer je de ins en outs van deze methodiek. Trenziria is in diverse contexten te gebruiken, zoals in scholen, inburgeringsprogramma’s, vluchtelingenopvang en asielzoekerscentra. Trenziria is ook in individuele en gezinsgesprekken te gebruiken en is geschikt voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen.

Bestel dit product

Prijs: 

België: € 45 + € 10 port
Nederland: € 45 (prijs port op aanvraag)

 

U kan dit product verkrijgen door onderstaand formulier in te vullen en het correcte bedrag (!opgelet verzendingskosten België en Nederland zijn verschillend) over te maken op rekening

BE87 0015 1180 2994 (BIC-CODE: GEBABEBB)

t.n.v. Interactie-Academie

 

Na ontvangst van het formulier en uw betaling zullen wij het boek zo snel mogen opsturen.

Bestel dit product