Bestel boeken

Terug naar boeken

Complexe scheiding - Uit de maalstroom van conflict

Lieve Cottyn
2021

 

Er zijn ouders en kinderen die, samen met hun netwerken,
jaren na de scheiding nog in conflicten gevangen zitten. Hun
levenskwaliteit en onderlinge relaties worden hierdoor ernstig
geschaad. Over deze complexe scheidingen is nog niet veel
gepubliceerd, terwijl juist de hulp aan deze groep ouders en
kinderen gebaat is bij een uitgewerkte visie op wat er speelt en
kan veranderen.


Dit boek is bedoeld voor hulpverleners, bemiddelaars en andere
professionals die in hun werk met hoog conflict tussen ouders
na scheiding op zoek zijn naar een helder kader en werkzame
methoden. Het is een coherent en praktijkgericht boek dat
handvatten aanreikt om ouders en kinderen te steunen in het
omgaan met hun kwetsuren en om hen te laten reflecteren
over hoe zij hun toekomst minder conflictueus en draaglijker
kunnen maken. Door middel van een samenhangend geheel
van systeemtheoretische uitgangspunten wordt getoond hoe
men uit het conflict kan blijven en beweging kan brengen in
de problematiek van complexe scheiding. Bij alle interventies
ligt de klemtoon op het bevorderen van een kwaliteitsvolle
ouder-kindrelatie, het emotioneel zorg dragen voor kinderen en
het verminderen van contactbreuken.

Bestel dit boek

Prijs: 

€ 52 inclusief verzending binnen België en Nederland

 

U kan dit boek verkrijgen door onderstaand formulier in te vullen en het correcte bedrag over te maken op rekening

BE87 0015 1180 2994 (BIC-CODE: GEBABEBB)

t.n.v. Interactie-Academie

 

Bij bestelling van meerdere exemplaren gelieve de portkosten op te vragen. U kan dit aangeven in de opmerkingen onderaan het bestelformulier.

Na ontvangst van het formulier en uw betaling zullen wij het boek zo snel mogen opsturen.