Sociaal fonds

Het Sociaal Fonds werd in het leven geroepen voor degenen die met ernstige psychische en relationele moeilijkheden kampen en daarvoor therapie, counseling of bemiddeling nodig hebben, maar voor wie onze standaardprijzen voor therapie/counseling/bemiddeling te hoog zijn.

Middels het Sociaal Fonds wordt een deel van de vraagprijs gesubsidieerd. De hulpverleners van de IAAC-groepspraktijk kunnen daardoor cliënten hulp bieden zonder dat zij inkomstenverlies lijden. Ook extra inspanningen van hulpverleners worden gesubsidieerd, zoals een netwerkberaad, hulpverlenings- en bemiddelingsgesprekken met 2 therapeuten, counselors of bemiddelaars.

 

Voorwaarden

  • U bent aangemeld bij onze groepspraktijk en wordt door een van onze hulpverleners gezien.
  • U kunt aannemelijk maken dat de vraagprijs voor therapie/counseling/bemiddeling te hoog is. In aanmerking komen: mensen met een leefloon, met schulden of tijdelijk zonder enige inkomsten/uitkering. En u bent bereid om hierover een verklaring op eer te ondertekenen.
  • U bent bereid om een minimum van 25 euro per sessie zelf te betalen. De aanvulling van het Sociaal Fonds is 25 euro (tot 50 euro per uur).
  • De tegemoetkoming is tijdelijk van aard, namelijk 12 sessies voor therapie/counseling. Met de mogelijkheid van nog 12 sessies – mits degelijke motivering. Bij bemiddeling worden max. 10 sessies gesubsidieerd. Verlenging is hier niet mogelijk.
  • Extra inspanningen van therapeuten/counselors/bemiddelaars (zoals hierboven beschreven) worden gesubsidieerd voor een bedrag van 50 euro per uur, max. 6 uur per cliënt/cliëntsysteem.

 

Procedure

Wanneer u vermoedt dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, bespreekt u dit met uw hulpverlener. Hij of zij maakt samen met u een verzoekschrift op dat wordt voorgelegd aan het team en aan de directie. U krijgt maximaal 1 maand na de aanvraag uitsluitsel over of uw verzoek is geaccepteerd.