Publicaties

De Interactie-Academie heeft een lange traditie van publiceren; in het eigen Bulletin, in boeken en tijdschriften en sinds kort op onze blog 'Samenspraak'. Alle publicaties van ons instituut volgen de theoretische en wetenschappelijke ontwikkeling op de voet en maken deze toepasbaar voor de systeemtheoretische praktijk in een breed veld: (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, sociaal-culturele sector, welzijnszorg, jeugdzorg.

Eind 1982 verscheen het eerste nummer van het Systeemtheoretisch Bulletin, dat evolueerde tot een professioneel tijdschrift met een groot abonneebestand. Vele publicaties volgden.

 

U kunt zich via deze link abonneren, gratis enkele artikelen downloaden en onze database doorzoeken.

Samenspraak: Bespreking – Colloquium – Conversatie – Discussie – Dialoog – Gesprek – Overleg – Onderhoud – Tweegesprek – Tweespraak

 

Samenspraak is de blog van de Interactie-Academie. Het is enerzijds een ontmoetingsplaats voor mensen die hun denken laten inspireren door de systeemtheorie en anderzijds een forum waarin mensen zich uitgenodigd voelen om deze inspiraties te delen via een veelheid aan thema’s, ingangen en toepassingen.

 

De opleiders van de Interactie-Academie zijn allen ook werkzaam als systeemtheoretisch psychotherapeut, bemiddelaar of coach. Zij hebben expertise opgebouwd op verscheidene domeinen van hulpverlening, bemiddeling en werkvragen. Zij publiceren regelmatig over de door hen behartigde thema's. De Interactie-Academie geeft zelf enkele van de door hen gepubliceerde boeken en cahiers uit.