Nieuws

De Interactie-Academie zit nooit stil, dus er is altijd nieuws!

psychotherapie classificatie

Vanmiddag vertrok een brief naar alle directies van de algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, revalidatiecentra, forensische psychiatrische centra, vakbonden en de directie van het IF-IC.

De brief werd opgesteld door de BWP (Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie) en wordt ondersteund door BVRGS.

Ze bevat belangrijke informatie voor onze leden, vooral voor hen die werkzaam zijn in deze instellingen en/of door deze vakbonden vertegenwoordigd worden.

Hun intern beroep moet ten laatste eind deze week bij hun instelling ingediend worden.

Deze informatie kan helpen om te beslissen al dan niet beroep aan te tekenen en kan hen ook inspireren bij het schrijven van hun beroep.

studiedag Vikki Reynolds: ‘Justice-doing’

Dany Baert, oud-directeur van de Interactie-Academie, schreef een column ter nagedachtenis van de in december 2017 overleden Nand Cuvelier, één van de stichters van de Interactie-Academie in 1974. Hij was voordien reeds, samen met Annie Mattheeuws, als opleider in psychodrama bij de voorlopers van de Interactie-Academie betrokken. Nand werd 85.

 

 

 

'Mijn eerste stappen binnen het toen nog in Hove gevestigde instituut zette ik in 1974, met de Basiscursus Interactie, onder leiding van Nand. Deze zesdaagse cursus werkte om verschillende redenen als een soort deeltjesversneller in mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. Eerst en vooral was het de eerste keer dat ik – nog niet lang afgestudeerd aan de Leuvense faculteit psychologie kennis kon maken met een psychologisch model dat niet gegrondvest was in de studie van het individu, maar in het onderzoek van relaties. Dat was heel verfrissend, niet alleen omwille van de nieuwe theoretische invalshoek, maar ook omwille van het didactisch model, dat voor een belangrijk deel beroep deed op praktische oefeningen, demonstraties, relationele verkenningen en rollenspelen. Ik herinner me de voor wat mij betreft ook al nieuwe stijl van Nand, veel minder academisch, maar toch erudiet; dichtbij en toch met een stevige regie; beweeglijk en raak improviserend.' 

 

Lees verder op Samenspraak

 

Wegen naar her-verbinding

In dit boek geven 29 hulpverleners en therapeuten uit België en Nederland een inkijk in hedendaagse narratieve, collaboratieve en dialogische hulpverleningspraktijken. De redacteuren, Sabine Vermeire en Jasmina Sermijn combineerden deze praktijkverhalen met interviews, foto’s, kunstwerken en poëzie. Het resultaat is een kralenketting van bijdragen met verrassende perspectieven en frisse inspiraties. 

Op deze boekvoorstelling proeft u enkele van deze creatieve ingangen. We verdiepen ons in het voetbalspel en brengen ons ‘team of life’ in kaart als inspiratie- en steunbron. Je krijgt een inkijk in de mogelijkheden van feedbackgestuurde integratieve systeemtherapie en we doen uit de doeken hoe je met een groep van individuele moeilijkheden stap voor stap over kan gaan tot collectieve sociale actie. We roepen de schrik van de nacht een halt toe… en nog zoveel meer. 

Na de workshops kunt u nagenieten tijdens een vernissage van het werk van Ehnt Rudiger Scharmann. Hij maakt schilderijen van schrijvers, dichters en componisten; verhalen vertellers in kleur, beeld en klank. Zijn werk rijgt op deze wijze mee aan een inspirerende kralenketting. 

Wil je graag bij de boekvoorstelling + workshops en vernissage zijn? Graag een seintje voor 23 september naar secretariaat@iaac.eu of via (0032)(0)3 237 01 52.

Trenziria

Trenziria is een gespreksmethodiek die bedoeld is om op een gestructureerde en veilige manier met groepen te reflecteren over cultuur en migratie en de effecten hiervan op identiteit en omgangsvormen tussen mensen. Met behulp van visueel materiaal kunnen deelnemers spreken over migratie ervaringen, en over verschillen en overeenkomsten hier en ginds. Trenziria leidt tot minder gepolariseerde en rijke gesprekken die het samenleven en samenwerken bevorderen. De methodiek is ontwikkeld door Annelies Huybrechts en wordt aangeboden in combinatie met een training zodat u direct aan de slag kunt. Bent u nieuwsgierig geworden en hebt u behoefte aan meer achtergrond? Op onze blog Samenspraak staat een diepte-interview met Annelies.