Nieuws

De Interactie-Academie zit nooit stil, dus er is altijd nieuws!

Studiedag - Poh Lin Lee

Op 23 mei 2018 mogen wij een bijzondere gast verwelkomen: Poh Lin Lee .

 

She is an Australian social worker who has worked from a narrative perspective for the past 12 years. Poh Lin started out her work responding to families experiencing violence. Continuing the journey in responding to trauma Poh Lin had the opportunity to start working with people affected by state violence, persecution, war and displacement. Learning side by side with people seeking asylum Poh Lin has been actively emphasising the social justice/human rights narratives in responding to multiple, ongoing injustices. 

Wil je meer informatie over de workshop en/of je inschrijven klik dan hier.

 

Neem ook even een kijkje op www.narrativeimaginings.com en bekijk de film The Island of the Hungry Ghosts.

 

In memoriam Nand Cuvelier

Dany Baert, oud-directeur van de Interactie-Academie, schreef een column ter nagedachtenis van de in december 2017 overleden Nand Cuvelier, één van de stichters van de Interactie-Academie in 1974. Hij was voordien reeds, samen met Annie Mattheeuws, als opleider in psychodrama bij de voorlopers van de Interactie-Academie betrokken. Nand werd 85.

 

 

 

'Mijn eerste stappen binnen het toen nog in Hove gevestigde instituut zette ik in 1974, met de Basiscursus Interactie, onder leiding van Nand. Deze zesdaagse cursus werkte om verschillende redenen als een soort deeltjesversneller in mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. Eerst en vooral was het de eerste keer dat ik – nog niet lang afgestudeerd aan de Leuvense faculteit psychologie kennis kon maken met een psychologisch model dat niet gegrondvest was in de studie van het individu, maar in het onderzoek van relaties. Dat was heel verfrissend, niet alleen omwille van de nieuwe theoretische invalshoek, maar ook omwille van het didactisch model, dat voor een belangrijk deel beroep deed op praktische oefeningen, demonstraties, relationele verkenningen en rollenspelen. Ik herinner me de voor wat mij betreft ook al nieuwe stijl van Nand, veel minder academisch, maar toch erudiet; dichtbij en toch met een stevige regie; beweeglijk en raak improviserend.' 

 

Lees verder op Samenspraak

 

Wegen naar her-verbinding

In dit boek geven 29 hulpverleners en therapeuten uit België en Nederland een inkijk in hedendaagse narratieve, collaboratieve en dialogische hulpverleningspraktijken. De redacteuren, Sabine Vermeire en Jasmina Sermijn combineerden deze praktijkverhalen met interviews, foto’s, kunstwerken en poëzie. Het resultaat is een kralenketting van bijdragen met verrassende perspectieven en frisse inspiraties. 

Op deze boekvoorstelling proeft u enkele van deze creatieve ingangen. We verdiepen ons in het voetbalspel en brengen ons ‘team of life’ in kaart als inspiratie- en steunbron. Je krijgt een inkijk in de mogelijkheden van feedbackgestuurde integratieve systeemtherapie en we doen uit de doeken hoe je met een groep van individuele moeilijkheden stap voor stap over kan gaan tot collectieve sociale actie. We roepen de schrik van de nacht een halt toe… en nog zoveel meer. 

Na de workshops kunt u nagenieten tijdens een vernissage van het werk van Ehnt Rudiger Scharmann. Hij maakt schilderijen van schrijvers, dichters en componisten; verhalen vertellers in kleur, beeld en klank. Zijn werk rijgt op deze wijze mee aan een inspirerende kralenketting. 

Wil je graag bij de boekvoorstelling + workshops en vernissage zijn? Graag een seintje voor 23 september naar secretariaat@iaac.eu of via (0032)(0)3 237 01 52.

Trenziria

Trenziria is een gespreksmethodiek die bedoeld is om op een gestructureerde en veilige manier met groepen te reflecteren over cultuur en migratie en de effecten hiervan op identiteit en omgangsvormen tussen mensen. Met behulp van visueel materiaal kunnen deelnemers spreken over migratie ervaringen, en over verschillen en overeenkomsten hier en ginds. Trenziria leidt tot minder gepolariseerde en rijke gesprekken die het samenleven en samenwerken bevorderen. De methodiek is ontwikkeld door Annelies Huybrechts en wordt aangeboden in combinatie met een training zodat u direct aan de slag kunt. Bent u nieuwsgierig geworden en hebt u behoefte aan meer achtergrond? Op onze blog Samenspraak staat een diepte-interview met Annelies.