Nieuws

De Interactie-Academie zit nooit stil, dus er is altijd nieuws!

Let's talk about love

Wat is liefde en wat willen we eigenlijk van haar? Als we het woord  gebruiken, denken we al gauw te weten wat het is. Maar als we liefde proberen te omschrijven, lopen we vast in details en toevoegingen; we krijgen onenigheid en discussies. Is liefde universele betrokkenheid en verbondenheid, of is het persoonlijke passie en romantiek, is het iets dat je kunt hebben en houden of iets dat je overkomt en wat kan komen en gaan? In onze samenleving maken we een verschil tussen de liefde voor die ‘ene en ware’ en alle andere vormen van liefde. De vraag is of dat onderscheid wel zo hard is en of dat altijd en overal zo geldt. Is liefde eenkennig of kan liefde zich gelijktijdig richten op verschillende anderen en diverse contexten?

Wat we ook over en van de liefde vinden, de betekenis ervan wordt bepaald door tijd, plaats en ruimte. En dat is ook een systeemtheoretisch principe. Tussen samenlevingen, generaties, sociale klassen of leefcontexten wordt liefde op een andere manier begrepen, zijn de dilemma’s en verlangens anders. Houden van ontstaat ook in diverse relatiecontexten, dat kunnen partnerrelaties zijn, maar ook ouder-kindrelaties of vriendschapsrelaties. Mensen houden van hun werk, of zijn passioneel gedreven door een project. Verschillende bijdragen in dit nummer tonen een variëteit aan praktijken en contexten waarin het houden van wel of niet gerealiseerd wordt of kan worden.  

Benieuwd naar dit nummer van het Systeemtheoretisch Bulletin, gratis artikelen of een abonnement? Meer info vind je via deze link.

En voor mensen die graag onze blog Samenspraak bezoeken: tegelijk met dit nummer verschijnt er een interview van Mieke Faes met de systeemtherapeute Chaja Kaufmann, die vertelt over haar ervaringen met het organiseren van tangobijeenkomsten voor paren die wat meer passie en beweging in hun relatie willen brengen. 

Benieuwd naar dit nummer van het Systeemtheoretisch Bulletin, gratis artikelen of een abonnement? Meer info vind je via deze link.

NVR leertraject - Peter Jakob

In maart 2017 is een internationaal leertraject nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gestart, in samenwerking met Partnership Projects, een in Non-Violent Resistance gespecialiseerd trainings- en consultancycentrum in Engeland.


Eén van de NVR coryfeeën, Peter Jakob (UK), komt in augustus voor de specialistische module naar Antwerpen. Een volledig afgelegd traject biedt je een internationaal erkend certificaat in Advanced NVR Practice.


Geprikkeld? Schrijf dan gauw in voor de tweede module (er zijn nog enkele plaatsen vrij)!

Studiedag geweld

30 november 2017

 

Het thema geweld, agressie en delinquentie is nooit ver weg. Men hoort en leest dagelijks over gewelddadige feiten, van oorlogssituaties of terreurdreiging tot gewapende overvallen, van structureel tot zinloos geweld en van geweld ingebed in hechte relaties tot geweldsfeiten door onbekenden.

 

In diverse lezingen en workshops belichten we thema’s als: werken met agressie en misbruik tussen jongeren, het erkennend confronteren van daders of plegers, het inschakelen van het netwerk, de invloed van geweld op de hulpverlener zelf, hulp aan mensen die sterk geradicaliseerde opvattingen hebben, werken met dadergroepen, methodieken om met partnergeweld aan de slag te gaan, werken aan herstel van gezinsrelaties.

 

Het wordt een dag met boeiende reflecties en vooral veel concrete en methodische toepassingen waardoor je meer ademruimte en houvast krijgt in dit turbulente gebied. 

Meer info volgt, hou deze datum alvast vrij!

Trenziria

Trenziria is een gespreksmethodiek die bedoeld is om op een gestructureerde en veilige manier met groepen te reflecteren over cultuur en migratie en de effecten hiervan op identiteit en omgangsvormen tussen mensen. Met behulp van visueel materiaal kunnen deelnemers spreken over migratie ervaringen, en over verschillen en overeenkomsten hier en ginds. Trenziria leidt tot minder gepolariseerde en rijke gesprekken die het samenleven en samenwerken bevorderen. De methodiek is ontwikkeld door Annelies Huybrechts en wordt aangeboden in combinatie met een training zodat u direct aan de slag kunt. Bent u nieuwsgierig geworden en hebt u behoefte aan meer achtergrond? Op onze blog Samenspraak staat een diepte-interview met Annelies.