Nieuws

De Interactie-Academie zit nooit stil, dus er is altijd nieuws!

Wegen naar her-verbinding

In dit boek geven 29 hulpverleners en therapeuten uit België en Nederland een inkijk in hedendaagse narratieve, collaboratieve en dialogische hulpverleningspraktijken. De redacteuren, Sabine Vermeire en Jasmina Sermijn combineerden deze praktijkverhalen met interviews, foto’s, kunstwerken en poëzie. Het resultaat is een kralenketting van bijdragen met verrassende perspectieven en frisse inspiraties. 

Op deze boekvoorstelling proeft u enkele van deze creatieve ingangen. We verdiepen ons in het voetbalspel en brengen ons ‘team of life’ in kaart als inspiratie- en steunbron. Je krijgt een inkijk in de mogelijkheden van feedbackgestuurde integratieve systeemtherapie en we doen uit de doeken hoe je met een groep van individuele moeilijkheden stap voor stap over kan gaan tot collectieve sociale actie. We roepen de schrik van de nacht een halt toe… en nog zoveel meer. 

Na de workshops kunt u nagenieten tijdens een vernissage van het werk van Ehnt Rudiger Scharmann. Hij maakt schilderijen van schrijvers, dichters en componisten; verhalen vertellers in kleur, beeld en klank. Zijn werk rijgt op deze wijze mee aan een inspirerende kralenketting. 

Wil je graag bij de boekvoorstelling + workshops en vernissage zijn? Graag een seintje voor 23 september naar secretariaat@iaac.eu of via (0032)(0)3 237 01 52.

Nieuw Systeemtheoretisch Bulletin

In dit nummer focussen we op hulpverlening bij en na tussenmenselijk geweld, en dat in vele varianten: groepstherapie met daders, forensische residentiële hulpverlening, individueel werken met jonge plegers, met paren en partnergeweld of met geweld in gezinnen. In de verschillende bijdragen komen drie aspecten sterk naar voren. Het spanningsveld tussen aandacht voor de ervaringen en betekeniswereld van cliënten enerzijds en het benoemen van de effecten van hun gedrag anderzijds. De afweging of je nu rechtstreeks over de feiten moet spreken of dat je beter inzoomt op constructieve facetten in relaties en identiteit. En ten slotte het wankele evenwicht van een niet-veroordelende hulpverlenende houding, terwijl de oordelen van anderen en de maatschappij ter sprake gebracht moeten worden. Zo vormen alle bijdragen een rijke inspiratiebron voor de zoektocht naar welke weg je samen met cliënten kan afleggen. Een weg die het opnemen van verantwoordelijkheid en het werken aan herstel als einddoel heeft.

Voor abonnementen en downloads: volg deze link. Alle informatie over onze studiedag tussenmenselijk geweld op 30/11 zie je hier.

studiedag geweld

Het programma voor onze studiedag 'tussenmenselijk geweld' is helemaal rond. We presenteren een rijk gevuld en divers programma, met lezingen van Pascale Frank en Kris Decraemer en workshops van Mieke Faes, Willem Beckers, Kelly Neyens, Sabine Vermeire, Sarah Goris, Stein de Sterck, Kris Decraemer, Kristel Kuppens, Evelien Dobbelaere, Elien Goossens en Lize Nuytens. Je kan alle informatie in detail bekijken én je inschrijven via deze link!

 

Een voorproefje? Lees een nieuwe blog van Kris Decraemer op Samenspraak. In haar bijdrage geweld en delinquentie: netwerken van en voor hulpverleners kan je haar ervaringen lezen als lid van het Europese netwerk Work With Perpetrators of domestic violence (WWP) en schrijft ze over de impact van sociaal-politieke invloeden op hoe er binnen Europa over tussenmenselijk geweld en de aanpak ervan wordt gedacht.

 

Op 30 november zal de koffie om 09.00u klaar staan in het TPC Antwerpen. Van harte welkom en graag tot dan!

Trenziria

Trenziria is een gespreksmethodiek die bedoeld is om op een gestructureerde en veilige manier met groepen te reflecteren over cultuur en migratie en de effecten hiervan op identiteit en omgangsvormen tussen mensen. Met behulp van visueel materiaal kunnen deelnemers spreken over migratie ervaringen, en over verschillen en overeenkomsten hier en ginds. Trenziria leidt tot minder gepolariseerde en rijke gesprekken die het samenleven en samenwerken bevorderen. De methodiek is ontwikkeld door Annelies Huybrechts en wordt aangeboden in combinatie met een training zodat u direct aan de slag kunt. Bent u nieuwsgierig geworden en hebt u behoefte aan meer achtergrond? Op onze blog Samenspraak staat een diepte-interview met Annelies.