Maatwerk

In vele situaties heeft een organisatie, afdeling of team een op maat gesneden traject nodig. De Interactie-Academie verzorgt jaarlijks meer dan 100 van dergelijke trajecten aan diverse organisaties. We onderscheiden ons van andere trainings- en opleidingsinstituten door ons vermogen om zowel op compacte, kleine vragen als op langdurige of complexe vragen een passend antwoord te vinden.

 

Maatwerkprojecten doorlopen over het algemeen de volgende stappen:

 

  1. 1. Algemene verkenning
  2. 2. Inhoudelijke afstemming 
  3. 3. Aan de slag!
  4. 4. Feedback

Een vraag op maat start met een algemene overeenstemming. Via een offerte krijgt u zicht op onze mogelijkheden en voorwaarden. We stellen ook een geschikte opleider of procesbegeleider aan u voor, waarmee u de inhoudelijke invulling van het project verder vorm kunt geven.

 

Overigens: bij alle programma’s waar het leren vooropstaat, geldt een vrijstelling van BTW.

 

In deze fase nemen we samen de tijd om doelen te verhelderen en verwachtingen uit te spreken. We denken creatief met u na welke vorming, training of opleiding juist gepast is. Ook vragen in de richting van procesbegeleiding, supervisie, groepscoaching, teambuilding of combinaties hiervan met opleidingsvragen, zijn bespreekbaar. We onderzoeken graag het voor u meest waardevolle traject.

 

Een helder beeld van de kosten en tevreden over de inhoudelijke afspraken? Aan de slag!

 

Een inhoudelijk akkoord brengt ons bij het concrete werk. Wij gaan voor u aan de slag en geven het traject vorm volgens afspraak. U mag gerust zijn: onze inhoudelijke en didactische ervaring en expertise zorgt voor nieuwe praktijkgerichte inzichten en/of vaardigheden.

Na afloop, maar ook tijdens het lopende maatwerk, vragen we naar feedback. We zijn benieuwd naar de effecten van het traject en zijn steeds op zoek naar optimalisatie van de samenwerking.

 

Neem gerust contact met ons op voor een eerste verkenning van uw vraag.  

 

Incompany@iaac.eu