Informatie voor auteurs

Richtlijnen:

Alle bijdragen worden in platte tekst aangeleverd. Dus zonder opmaakprofielen, zonder vet of cursief  lettertype en zonder afwijkingen in het letterformaat. 

 

U geeft aan in welke rubriek u de bijdrage wilt plaatsten. Hieronder vindt u de maximale lengte per rubriek. De redactie neemt hierin het uiteindelijke besluit.

  • Artikelen en casestudies: uitgebreidere bijdragen waarin praktijk, theorie en wetenschap worden geïntegreerd en een vraagstelling wordt uitgewerkt (6000 tot 8000 woorden inclusief de referentielijst).
  • Wetenschappelijk onderzoek: artikelen over wetenschappelijk onderzoek dat de evidence based praktijkvoering informeert (6000 woorden inclusief referentielijst).
  • Casuïstische mededeling: praktijkgerichte verslagen van een begeleiding, therapie of interventie. Bedoeld ter ondersteuning en inspiratie. (4000 woorden, inclusief referentielijst).
  • Schijnwerper: boekbesprekingen met eigen reflecties, of essays (3000-4000 woorden inclusief referentielijst).
  • Weerzien met: bijdragen over pioniers of interessante personen en boeken uit het vakgebied en de wijze waarop deze nog steeds inspireren. (3000-4000 woorden, inclusief referentielijst).
  • Column: korte ludieke en/of verrassende reflecties over het dagelijks leven/werkpraktijk (1500-2000 woorden, inclusief referentielijst).
  • Boekbesprekingen en congresverslagen: korte besprekingen van een studiedag, workshop, congres of publicatie met uitleg waarom dit voor ons vak interessant is (1500-2000 woorden inclusief referentielijst).

 

Alle bijdragen - behalve columns, boekbesprekingen en verslagen van congressen - moeten worden voorzien van een samenvatting van maximaal 150 woorden, en maximaal 5 kernwoorden die belangrijk zijn voor de zoekfunctie.

 

Iedere bijdrage wordt voorzien van een korte titel en de naam van de auteur(s). De personalia (naam, e-mailadres en werkcontext van betreffende auteur(s)) levert u onderaan de tekst aan.

 

Literatuurreferenties worden volgens APA-richtlijnen gemaakt.

 

Een boekbespreking begint met de vermelding van de auteur, jaartal en titel van het boek, gevolgd door plaats van uitgave en naam uitgeverij. De naam van recensent moet eveneens vermeld worden.

 

Casuïstiek:

U maakt de gegevens van cliënten of cliëntsystemen onherkenbaar. Dat wil zeggen dat u zorgt voor het anonimiseren van uw materiaal. Eventuele klachten van cliënten of ex-cliënten zijn voor rekening van de auteur. De verantwoordelijke uitgever en de redactie kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

U stuurt uw kopij in Word-document naar de hoofdredacteur: ellen.reijmers@iaac.eu, met in CC. het redactiesecretariaat: SB@iaac.eu  U krijgt een bericht van ontvangst en informatie over de verdere procedure.